Choć automaty vendingowe dla szpitali czy innych placówek medycznych kojarzą się w głównie ze sprzedażą napojów i przekąsek, w ASD Systems proponujemy nieco inne zastosowanie takich maszyn – zorientowane na potrzeby pracowników, osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie, a także zarządzających placówką. A w dodatku przynoszące spore oszczędności!

Jakie proponujemy automaty vendingowe dla branży medycznej?

W ASD Systems tworzymy nowoczesne automaty vendingowe na potrzeby wewnętrznej dystrybucji w różnych firmach – od zakładów przemysłowych po biura. Nasze urządzenia to takie automatyczne magazyny, które usprawniają procesy zaopatrzeniowe, a jednocześnie pozwalają wygenerować sporo oszczędności! Za ich pomocą można zapewnić pracownikom niezbędne do pracy produkty oraz materiały w sposób zautomatyzowany – czyli praktycznie bez udziału osób np. odpowiedzialnych za zaopatrzenie.

W placówkach medycznych – szpitalach, klinikach, przychodniach – konieczny jest całodobowy i nieuzależniony od wypadków losowych dostęp do środków ochrony osobistej takich jak różnego typu maski, przyłbice, rękawiczki, preparaty do dezynfekcji. Tego rodzaju produktów nie może zabraknąć, a muszą być również dostępne „od ręki”. Ale ich przepływ powinien być kontrolowanyw końcu generują gigantyczne koszty!

Dlatego proponujemy wykorzystanie naszych automatów vendingowych jako takich zautomatyzowanych magazynów dla personelu medycznego. Jak to działa?

Jakie produkty mogą wydawać automaty vendingowe dla służby zdrowia?

Automaty vendingowe dla służby zdrowia mogą dystrybuować wszystkie te produkty, które są potrzebne personelowi medycznemu, a których przepływ trudno jest kontrolować i które do tej pory musiały być dystrybuowane tradycyjnie – czyli przez pracowników w tym celu zatrudnionych. To mogą być np. maseczki i przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji itp. Na takim automacie możemy też zamontować zbiornik na preparaty do odkażania rąk z wygodnym dyspenserem, dzięki czemu personel będzie mógł zadbać o higienę i bezpieczeństwo swoje i innych.

Zamiast jednego czy paru dużych i niepraktycznych magazynów, sztabu pracowników potrzebnych do dystrybucji oraz dużego ryzyka błędów ewidencyjnych (które mogą skutkować brakiem potrzebnych do pracy produktów), proponujemy kilka niedużych samoobsługowych automatów – dostępnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!

Jak działają automaty vendingowe dla branży medycznej?

W automatach vendingowych umieszczamy potrzebne produkty. Personel otrzymuje rozwiązanie identyfikujące, np. kartę zbliżeniową czy kod. Automat identyfikuje pracownika na podstawie przypisanej do niego karty lub PINu i umożliwia mu pobranie potrzebnych produktów. Pobierający może również od razu wskazać miejsce powstania kosztu (np. konkretny oddział), co ułatwi późniejsze rozliczenia.

Aplikacja do zarządzania automatami vendingowymi

Wszystkie dane o produktach oraz ich pobraniach są dostępne w aplikacji naszego autorskiego oprogramowania IDS. Do zarządzania siecią maszyn wystarczy nawet jedna osoba, która ma łatwy i szybki dostęp do stanów magazynowych (które podawane są w czasie rzeczywistym). Może też ustawić alerty dla minimalnych ilości, dzięki czemu zostanie poinformowana, kiedy i w jakie produkty uzupełnić automat.

Optymalizacja dystrybucji produktów i łatwe rozliczenia

Nasze automaty pozwalają też ograniczyć konkretnym pracownikom dostęp do artykułów np. wyłącznie do tych, które są niezbędne w pracy. Ponadto można również ustawić limity pobrań (np. miesięczne), aby zmniejszyć ich zużycie.

Aplikacja IDS daje też dostęp do różnych użytecznych raportów i zestawień, a dzięki automatycznej wysyłce tych danych wszystkie biorące udział w procesie zaopatrzenia działy (np. controllingu, finansów, zakupów, BHP, księgowości) otrzymują bezbłędne informacje, które ułatwiają rozliczenia.

Jakie zalety mają automaty vendingowe dla klinik i placówek medycznych?

  • Dostęp 24h/7. Automaty zapewniają całodobowy dostęp do tych artykułów, które są niezbędne do pracy personelu medycznego, bez koniecznej obecności osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie (np. na nocnej zmianie). Pracownicy obsługują się sami, a automaty nie biorą urlopów i zwolnień lekarskich!
  • Mniejsze zużycie. Dzięki temu, że personel ma dostęp wyłącznie do takich artykułów, które są mu niezbędne, ogranicza się ryzyko wykorzystania mienia w sposób nieupoważniony. Dzięki limitom pobrań z produktów korzysta się świadomie i przez określony czas. To może zapewnić nawet 50% oszczędności!
  • Kontrola przepływu. Osoba zarządzająca automatami wie, przez kogo i jak są wykorzystywane artykuły. Przepływ zaopatrzenia może kontrolować, ale też optymalizować – wyznaczać standardy czy wytyczne, które pozwolą prowadzić bardziej świadomą, zrównoważoną i ekonomiczną politykę zamówień.
  • Oszczędność. Pieniędzy, czasu i pracy! Zaopatrzenie jest zautomatyzowane i większość czynności (np. ewidencja) odbywa się bez udziału pracowników. To brak konieczności zatrudniania odpowiedniej liczby osób do zaopatrzenia, ale także mniejsze zużycie produktów i redukcja ryzyka pojawienia się braków!
  • Bezbłędna ewidencja. W aplikacji IDS dostępne są wszystkie dane o liczbie pobrań i pracownikach, daje ona też stały dostęp do stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. Maszyna się nie myli, produktów nie trzeba przeliczać ani zapisywać ręcznie ich dystrybucji.
  • Łatwe rozliczenia. Dostęp do aplikacji umożliwia urządzenie z internetem. W systemie są widoczne wszystkie ważne dane liczbowe i jakościowe, a osoba zarządzająca siecią automatów może generować użyteczne raporty i wysyłać je dalej. Dzięki zdefiniowaniu miejsc powstawania kosztu rozliczenia są szybkie i bezbłędne! Dane mogą być przekazywane na zasadzie automatycznej wysyłki.

Współcześnie automatyzacji poddaje się najróżniejsze procesy. Cel jest jeden: uczynić pracę łatwiejszą i efektywniejszą! Zaopatrzenie pracowników jest tym niedocenianym obszarem, a tymczasem generuje duże koszty, nie tylko w zakładach przemysłowych, ale również w placówkach medycznych. Z ASD Systems szybko rozwiążą Państwo ten problem. Zapraszamy do kontaktu i porozmawiamy o szczegółach!

FAQ:

Jakie artykuły mogą wydawać w placówkach medycznych automaty vendingowe?

Sprzęt medyczny, akcesoria BHP, środki ochronne (maseczki, przyłbice, rękawiczki) czy też preparaty do dezynfekcji – automaty vendingowe mogą wydawać wszystkie te artykuły, które są na co dzień potrzebne personelowi medycznemu do pracy.

Jak działają automaty vendingowe dla służby zdrowia od ASD Systems?

W automatach można umieścić różne produkty dla personelu. Potrzebne jest tylko rozwiązanie identyfikujące (np. karta zbliżeniowa), aby pracownik mógł samodzielnie pobierać niezbędne artykuły. Dane są ewidencjonowane, co pozwala kontrolować ten proces. Można też „wydzielić” pracownikom dostęp tylko do konkretnych produktów oraz ustawić czasowe limity pobrań. W aplikacji do automatów dostępne są wszystkie informacje potrzebne do rozliczeń i realizacji polityki zamówień.

Jakie korzyści dają automaty vendingowe dla branży medycznej?

Przede wszystkim upraszczają proces zaopatrzenia i pozwalają kontrolować przepływ produktów. Dzięki takim funkcjom jak ograniczenie dostępu do artykułów i nadanie limitów pobrań można zmniejszyć zużycie zaopatrzenia nawet o 50%!

Produkt dodany do porównania.