Jak kontrolować zużycie materiałów w firmie?

Materiały – zarówno podstawowe, jak i pomocnicze – podlegają obowiązkowi ewidencji w firmie, a ich stany magazynowe powinny być regularnie monitorowane i weryfikowane. W praktyce jest to trudne zadanie, a już prawdziwym wyzwaniem jest skuteczny monitoring przepływu takich produktów, z których na co dzień korzystają pracownicy, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości produkcji czy prawidłowej i bezpiecznej pracy. Oczywiście istnieją różne sposoby kontrolowania gospodarki magazynowej, np.:

  • zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za magazyn, zaopatrzenie, wydawanie produktów i pełną ewidencję magazynową,
  • implementacja rozwiązań technologicznych – systemów informatycznych, które będą wspierać pracę „zaopatrzeniowców”,
  • regularne i skuteczne inwentaryzacje korygujące stany magazynowe,
  • odpowiedzialność materialna pracownika (np. kierownika magazynu) za ewentualne nieścisłości i braki produktowe.

W ASD Systems opracowaliśmy inne rozwiązanie – w pełni automatyczne i nieomylne, pracujące całodobowo, bez urlopu i zwolnień lekarskich. To innowacyjne automaty wydające z oprogramowaniem, które optymalizują gospodarkę magazynową w firmach, generując spore oszczędności!

Automaty vendingowe a stan firmy – magazynowy i finansowy!

Automaty vendingowe ASD Systems dostępne są w różnych wariantach rozmiarowych, pojemnościowych i funkcjonalnych. To, co je łączy, to stała i bezbłędna opieka nad stanem magazynowym firmy. Tego typu urządzenia można śmiało nazwać „automatycznymi magazynami” czy „narzędziowniami”. Dzięki licznym funkcjom i dedykowanemu oprogramowaniu wynoszą zarządzanie gospodarką magazynową firmy na najwyższy poziom!

Produkty dla pracowników w automacie vendingowym

W automatach wydających ASD Systems można umieścić produkty różne – od narzędzi i sprzętu BHP, przez materiały eksploatacyjne, po artykuły biurowe. Mogą więc skutecznie wspierać pracę firm różnych – zarówno dużych zakładów produkcyjnych, jak i korporacyjnych biur.

Model automatu wydającego należy dostosować do specyfiki działalności firmy i do rodzajów oraz gabarytów wydawanych produktów. Mało tego, komórki produktowe w automatach można konfigurować w zależności od bieżących potrzeb.

Przykłady produktów wydawanych w automatach ASD Systems:

  • środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki, okulary, kombinezony),
  • produkty BHP (odzież robocza, obuwie, kaski),
  • narzędzia i akcesoria przydatne w pracy,
  • wyposażenie biurowe (art. piśmiennicze, komputerowe),
  • materiały eksploatacyjne.

Automaty wydające a kontrola w firmie – jak to działa?

Połączenie automatu vendingowego ASD Systems z oprogramowaniem IDS tworzy automatyczny magazyn, który wymaga minimum obsługi, a zapewnia pełną ewidencję przepływu produktów. To oszczędność czasu, pracy i pieniędzy, które można spożytkować w inny, lepszy sposób.

Ograniczenie dostępu do produktów

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie magazynem i wydawanie produktów, dysponując automatem ASD Systems, może podzielić wszystkich pracowników na konkretne grupy. Następnie do każdej grupy pracowniczej może przyporządkować produkty (sprzęt, narzędzia, artykuły biurowe), które są potrzebne ze względu na specyfikę wykonywanej pracy. W ten sposób każdy pracownik ma dostęp wyłącznie do niezbędnych artykułów, nie ma możliwości pobrać produktu, który nie jest dla niego przeznaczony.

To redukuje do zera możliwość omyłkowych pobrań produktu, które później będą bezużytecznie zalegać w nieznanym miejscu bądź zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. W ten sposób można też zupełnie pozbyć się problemu przywłaszczania sobie firmowych materiałów na własny użytek.

Ustawienie limitu pobrań dla pracowników

Poza ograniczeniem dostępu do produktów zarządzający systemem automatów może też ustawić czasowy limit pobrań danych produktów. Dzięki możliwości „etykietowania” produktów ustalić można termin „przydatności” danego artykułu i tym samym ograniczyć ilość zużywanych każdego miesiąca materiałów.

W ten sposób pracownicy korzystają  wyłącznie z niezbędnych produktów i przez określony czas. To oznacza, że muszą być bardziej odpowiedzialni za powierzony im sprzęt i materiały, przestrzegać zasad właściwego użytkowania, dbać o ich dobry stan techniczny.

Maksymalne wykorzystanie materiałów i sprzętu

Niektóre modele automatów ASD Systems są wyposażone w funkcję inteligentnej narzędziowni – wypożyczalni sprzętu. Oznacza to, że na stanie magazynowym mogą znaleźć się produkty zarówno nowe, jak i używane. Pracownicy nie tyle pobierają artykuły „na własność”, ile wykorzystują je do wykonania określonej pracy i z powrotem oddają do magazynu. Dopóki w magazynie dostępne będą już używane, ale jeszcze niezużyte narzędzia, dopóty pracownicy nie będą mogli pobrać nowego sprzętu.

Oczywiście i w tym przypadku, także dzięki „etykietowaniu”, można na bieżąco monitorować stan zużycia poszczególnych produktów. Te, które nie nadają się już do pracy, będą automatycznie wydawane osobie zarządzającej maszynami.

Produkty sprawdzone, najwyższej jakości

Każdy pracownik do wykorzystywanego przez siebie produktu może wystosować notkę (z poziomu automatu), w której podzieli się opinią o jakości czy użyteczności danego sprzętu. W ten sposób pracownicy mają wpływ na jakość produktów, z których korzystają, a osoby odpowiedzialne za zamówienia mogą dostarczać rozwiązań sprawdzonych, które będą zwiększały wydajność pracy.

Efektywna polityka zamówień w firmie

Osoba odpowiedzialna za obsługę automatów vendingowych ma stały dostęp do stanów magazynowych – stosowne informacje wyświetlane są w panelu aplikacji oprogramowania IDS. Co najważniejsze – są to informacje prawdziwe, automaty wydające nigdy się nie mylą w ewidencji i obliczeniach. Ponadto można też ustawić odpowiednie alarmy dla minimalnych ilości produktów, by nigdy nie spóźnić się z dostawą, co mogłoby spowodować przestój w pracy.

Dostęp do rzetelnych informacji o stanach magazynowych usprawnia politykę zamówień. Można zamówić wyłącznie te produkty, które są na wyczerpaniu, a gromadzenie olbrzymich zapasów nie jest konieczne. To istotny krok w celu zmniejszenia ogólnej powierzchni magazynowej w firmie!

Błyskawiczny przepływ informacji między działami

Podczas pobierania produktu z automatu vendingowego pracownik może od razu wskazać informację o konkretnym centrum kosztowym – ze względu na miejsce wykonywania swojej pracy, dział, którego jest członkiem czy projekt, w którym uczestniczy. Oprogramowania IDS umożliwia błyskawiczne tworzenie zestawień i bilansów. Wszystkie informacje niezbędne do rozliczeń mogą w błyskawiczny sposób dotrzeć do poszczególnych kierowników działów czy do osób zajmujących się controllingiem i księgowością. 

FAQ:

Jak zadbać w firmie o skuteczne kontrolowanie materiałów?

Automaty vendingowe na materiały pomocnicze, eksploatacyjne, sprzęt BHP, narzędzia czy artykuły biurowe są jednym z najlepszych rozwiązań dla optymalizacji gospodarki magazynowej w firmie. Pozwalają na pełną i bezbłędną ewidencję przepływu produktów między pracownikami.

Jaki wpływ mają automaty wydające na oszczędności w firmie?

Potrafią wygenerować oszczędności na poziomie 50% (przy zakupie narzędzi, artykułów BHP, biurowych czy materiałów pomocniczych) dzięki ograniczeniu dostępu i limitowaniu pobrań produktów przez pracowników.

Jakie są kluczowe funkcje automatów dla gospodarki magazynowej?

M.in. ograniczenie dostępu do produktów, limity pobrań, przyporządkowanie pracowników do konkretnych centrów kosztowych, błyskawiczne i bezbłędne rozliczenia firmowe.

Produkt dodany do porównania.