Wydawanie produktów dla pracowników z automatów vendingowych

W ASD Systems projektujemy automaty vendingowe (a także rozbudowane systemy automatów) dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Aktualnie w sprzedaży mamy kilka modeli maszyn, które są dostosowane pod kątem rozmiarów i funkcji do różnego typu produktów oraz różnią się wersją (basic, pro) oprogramowania, a więc funkcjami.

Dodatkowo komórki na produkty mogą być na kilka sposobów konfigurowane, więc dany automat można w pełni dostosować do bieżących potrzeb. Standardowo nasze automaty mogą wydawać:

 • artykuły BHP (odzież roboczą, kaski, okulary, zabezpieczenia itp.),
 • środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, preparaty antybakteryjne),
 • sprzęt i narzędzia,
 • materiały pomocnicze i eksploatacyjne,
 • artykuły biurowe i komputerowe.

„Serce” vendingu w firmie, czyli oprogramowanie automatów vendingowych z aplikacją

Każdy automat vendingowy ASD Systems jest wyposażony w oprogramowanie IDS (to nasz autorski system) oraz aplikację do zarządzania

Wszystkimi automatami w przedsiębiorstwie może z powodzeniem zająć się nawet jedna osoba (z poziomu jednego systemu). Do zarządzania nimi potrzebne jest tylko dowolne urządzenie z dostępem do internetu.

Funkcje oprogramowania IDS automatów vendingowych

Oprogramowanie naszych automatów vendingowych oferuje wiele różnych funkcji, wznoszących vending w firmie na najwyższy poziom. Skupmy się na najważniejszych z punktu widzenia prowadzenia świadomej polityki magazynowej i zaopatrzeniowej.

 • Rozwiązania identyfikujące. Automat vendingowy wyposaża się w czytnik np. kart zbliżeniowych lub kodów kreskowych. Pracownik otrzymuje kartę, która umożliwia mu korzystanie z systemu automatów.
 • Ograniczenie dostępu do produktów. Zarządzający systemem automatów może zawęzić pracownikom dostęp wyłącznie do tych artykułów, które są im niezbędne ze względu na wykonywaną pracę czy zajmowane stanowisko.
 • Limity dla liczby pobrań produktów. Każdy pracownik może mieć dostęp wyłącznie do określonej liczby produktów w jakimś okresie (np. miesięcznie). Pobiera więc nie tylko niezbędne produkty, ale też jedynie w potrzebnej ilości.
 • Tworzenie profili pracowników. „Zarządca” systemu może podzielić ogół pracowników na grupy i kategorie – np. ze względu na przynależność do danego działu, sektora czy nawet konkretnego projektu. W ten sposób od razu przy pobieraniu produktu pracownik może wskazać miejsce powstawania kosztu.
 • Pełna ewidencja dystrybucji. Dane o produktach i pracownikach są podawane w czasie rzeczywistym i dostępne w aplikacji IDS. Dla niektórych wartości (np. minimalnej liczby produktów) ustawić można alerty.

Sprawne zarządzanie automatem vendingowym z aplikacją

Teraz sprawdźmy, jak te najważniejsze funkcje oprogramowania i aplikacji IDS mogą przełożyć się na zarządzanie systemem i organizację zaopatrzenia.

 • Dzięki stałemu dostępowi do stanów magazynowych osoba zarządzająca wie, kiedy zrealizować kolejne zamówienie i jak duże powinno być. Zamówić może wyłącznie produkty na wyczerpaniu lub te, które pobierane są często. To znacznie zmniejsza potrzebną powierzchnię magazynu i umożliwia realizację świadomej polityki zamówień!
 • Dzięki alertom dla minimalnych wartości zarządzający zaopatrzeniem wie, kiedy uzupełnić stan magazynowy w automacie, więc produktów nigdy nie brakuje i są dostępne całodobowo, siedem dni w tygodniu, czyli na każdej zmianie.
 • Aplikacja IDS daje dostęp do wszystkich danych o produktach i pracownikach, pozwala filtrować rekordy oraz generować raporty, a nawet automatycznie wysyłać je do innych działów. To ułatwia rozliczenia w firmie!

Automat vendingowy z aplikacją do zarządzania to 50% oszczędności!

Co składa się na wyliczone 50% oszczędności, które generują automaty vendingowe?

 • Zmniejszenie zużycia produktów o 50% – dzięki ograniczeniu dostępu do produktów oraz ustawieniu limitów pobrań. Pracownicy korzystają z powierzonych produktów odpowiedzialnie i zgodnie z przeznaczeniem.
 • Zmniejszenie całej powierzchni magazynowej – potrzebne produkty mieszczą się w automatach, których pojemność można konfigurować. Dzięki możliwości pełnej ewidencji pobrań można realizować mniejsze zamówienia.
 • Jedna osoba zamiast kilku – za cały vending w firmie może odpowiadać jeden pracownik, który będzie zarządzać wszystkimi automatami. Większość pracy w związku z zaopatrzeniem wykonuje automat, który nie bierze urlopu i nie choruje.
 • Oszczędność czasu i pracy –  automaty prowadzą pełną ewidencję pobrań, do której człowiek nie jest potrzebny. To ogranicza także pomyłki związane z ręcznym liczeniem i rejestrowaniem produktów. Wszystkie informacje system podaje w czasie rzeczywistym. 
 • Brak przestojów w pracy – dostęp do potrzebnych produktów niezależnie od zmiany i bez koniecznej obecności osoby odpowiedzialnej za zaopatrzenie. Działania związane z obsługą wydań produktów są ograniczone do minimum. Pobieranie produktu zajmuje dosłownie kilka sekund.
 • „Porządek” w rozliczeniach – dzięki szczegółowym danym o produktach i pracownikach nawet przy różnych działach czy projektach pracownicy mogą korzystać z tych samym automatów i artykułów. Przekazywanie informacji do właściwych działów trwa kilka sekund i może być zautomatyzowane!

FAQ:

Jak działają automaty vendingowe z aplikacją do zarządzania?

Automaty vendingowe z aplikacją umożliwiają pobieranie produktu za pomocą np. karty zbliżeniowej. Dzięki rozwiązaniom identyfikującym możliwe jest tworzenie grup pracowników – m.in. nadawanie im dostępu do produktów oraz limitu pobrań. W aplikacji dostępne są wszystkie dane dotyczące stanów magazynowych i pobrań, które można filtrować i zamieniać w użyteczne raporty.

Jak system i aplikacja do zarządzania automatem oszczędzają pieniądze?

Dzięki ograniczeniu dostępu do jedynie niezbędnych produktów oraz limitowaniu ich pobrań przepływ produktów dla pracowników można zmniejszyć o 50%. Automaty ograniczają także powierzchnię magazynu oraz oszczędzają czas pracy kilku osób.

Do czego można wykorzystać automaty vendingowe z aplikacją do zarządzania?

Automaty vendingowe z aplikacją można wykorzystać do dystrybucji produktów dla pracowników – m.in. środków ochronnych, BHP, sprzętu i narzędzi czy artykułów biurowych.

Produkt dodany do porównania.