W jaki sposób można wydawać odzież roboczą pracownikom?

Sposobów jest kilka, a zwykle każde przedsiębiorstwo „projektuje” taki proces „po swojemu” – dostosowując go do specyfiki pracy czy możliwości. Na ogół dystrybucją odzieży roboczej zajmują się pracownicy odpowiedzialni za zaopatrzenie czy pracę magazynu. W niektórych zakładach zatrudnieni samodzielnie pobierają co jakiś czas odzież oraz resztę niezbędnego sprzętu. To jednak rodzi kilka problemów.

 • Pobrania odzieży roboczej powinny być na bieżąco ewidencjonowane – jest to w końcu koszt uzyskania przychodu, który może być odliczony od podatku. Nie zawsze jednak pracownicy stosują się do tego obowiązku.
 • Odzieży roboczej nie może zabraknąć – w przeciwnym razie niektóre prace mogą nie być możliwe do wykonania. A to wiąże się z koniecznością okresowej inwentaryzacji magazynu, na którą potrzeba czasu i która nie zawsze pokrywa się ze stanem faktycznym.
 • Odzież robocza powinna być wykorzystywana wyłącznie w pracy oraz w sposób odpowiedzialny. Jeśli każdy pracownik ma nieograniczony, swobodny dostęp do magazynu, to mogą pojawić się problemy ze „znikającą” odzieżą, za którą przecież pracodawca musi zapłacić.
 • Odzież robocza musi być dostępna niezależnie od zmiany, a to przekłada się na konieczność całodobowej pracy osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie.
 • Jeśli wydawanie odzieży roboczej nie jest w firmie regulowane i rejestrowane, to pojawiają się problemy z jej rozliczaniem, zwłaszcza w sytuacji, gdy ogół pracowników dzielony jest na różne działy czy projekty.

Wszystkie te problemy tradycyjnej dystrybucji odzieży roboczej (ale też artykułów BHP czy środków ochronnych) rozwiązują automaty vendingowe.

Jak działają automaty wydające odzież roboczą?

W ASD Systems specjalizujemy się w automatyzacji procesów dystrybucji w firmach odzieży roboczej, artykułów BHP, środków ochrony, sprzętu i narzędzi. Oferujemy kilka wariantów automatów wydających, spośród których wybrać można ten, który najlepiej sprawdzi się pod względem rodzaju i gabarytów wydawanych produktów. Niemniej niezależnie od modelu, wszystkie automaty działają na podobnej zasadzie.

 1. Automat wydający odzież potrzebuje rozwiązania identyfikującego. Może to być np. czytnik kart zbliżeniowych. Pracownik przykłada kartę, system go identyfikuje i pozwala wykonać daną czynność np. pobrać odzież.
 2. Po uprzedniej konfiguracji systemu pracownik może od razu wskazać miejsce powstawania kosztu – np. konkretny dział, sektor czy projekt. System zapisuje te dane.
 3. Następnie pracownik wybiera za pomocą np. panelu dotykowego lub przycisku odpowiednią pozycję (np. spodnie) i odbiera produkt.
 4. Jeśli pracownik omyłkowo wybrał niewłaściwy produkt, może go zwrócić. Tego typu sytuacje można też wykluczyć, przypisując pracowników tylko do kilku konkretnych, potrzebnych im produktów.
 5. Dane dotyczące pobrań produktów są aktualizowane w czasie rzeczywistym w oprogramowaniu automatów vendingowych. 
 6. Automaty uzupełnia się na trzy różne sposoby (np. poprzez drzwi lub system skanowania bębna). Można ustawić alerty dla minimalnych i maksymalnych wartości.

Jak zarządza się automatami wydającymi odzież roboczą?

Wszystkie nasze automaty wydające odzież roboczą są wyposażone w nasze autorskie oprogramowanie IDS oraz aplikację. Do zarządzania całym systemem maszyn w firmie potrzebna jest jedna osoba oraz dowolne urządzenie z dostępem do internetu.

 • W aplikacji IDS zarządzający może na bieżąco śledzić stany magazynowe. Jeśli jakiś produkt jest na wyczerpaniu, otrzymuje alert i uzupełnia automat.
 • Oprogramowanie IDS pozwala przypisać pracowników do produktów – tylko tych, które są im potrzebne względem wykonywanej pracy.
 • W systemie można też ustawić limit pobrań produktów – np. na miesiąc.
 • Dane w aplikacji IDS prezentowane są zawsze w czasie rzeczywistym. Dotyczą zarówno wszystkich produktów, jak i wszystkich pracowników. Można je też niemal dowolnie filtrować.
 • Z poziomu aplikacji IDS można tworzyć różne raporty i zestawienia oraz ustawiać polecenia ich automatycznej wysyłki do osób z różnych działów (np. finansów czy księgowości).

Jakie oszczędności generują automaty vendingowe na odzież roboczą?

Z naszych obliczeń wynika, że automatyzacja takich procesów jak wydawanie odzieży roboczej może wygenerować nawet 50% oszczędności na zaopatrzeniu. Co więcej, poza samym tylko ograniczeniem zużycia produktów, firma oszczędza środki na czas pracy co najmniej kilku osób!

 • Pracownicy mają całodobowy dostęp do odzieży roboczej. Pracę kilku osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie wykonują automaty.
 • Magazyn pod stałą kontrolą – i to bez obowiązku inwentaryzacji czy ręcznej ewidencji pobrań produktów!
 • Obniżenie zużycia produktów o 50% – dzięki limitowaniu liczby pobrań oraz zawężeniu dostępnych dla pracowników produktów.
 • Uproszczenie organizacji zaopatrzenia – dzięki alertom i dostępowi do stanów magazynowych. To przekłada się na zupełny brak przestojów w pracy (w związku z niedostępnością jakiegoś produktu) oraz realizację skutecznej, świadomej polityki zamówień.
 • Zmniejszenie powierzchni magazynowej – całe zaopatrzenie w jednym lub w kilku automatach!

FAQ:

Ile kosztują automaty vendingowe wydające odzież roboczą?

Jedna komórka produktowa to koszt zaledwie kilkudziesięciu złotych. Cena automatu jest uzależniona od modelu oraz wersji – basic lub pro – a więc funkcjonalności. Co więcej, w automacie z odzieżą można też umieścić inne rodzaje produktów – od BHP, przez środki ochrony osobistej, po materiały pomocnicze. 

Jak działają automaty wydające BHP i odzież roboczą?

Pobieranie produktu z automatu sprowadza się jedynie do zbliżenia karty (lub użycia innego rozwiązania do identyfikacji), wskazania miejsca powstawania kosztu (funkcja opcjonalna, ale jakże przydatna), wybrania produktu i jego odebrania.

Jak zarządza się automatami wydającymi odzież roboczą?

Za pomocą oprogramowania i aplikacji (IDS w automatach ASD Systems). W niej są dostępne wszystkie dane o produktach i pracownikach oraz stany podawane w czasie rzeczywistym. Aplikacja umożliwia filtrowanie wyników oraz generowanie raportów.

Produkt dodany do porównania.