Zanim towar trafi w ręce klienta, jego miejsce jest w magazynie. Sprawne zarządzanie tą przestrzenią jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Zasady przyjmowania, składowania, kompletowania, przemieszczania i ewidencjonowania towarów określa gospodarka magazynowa. Jak dobrze nią zarządzać?

Gospodarka magazynowa - definicja

Zgodnie z internetową Encyklopedią Zarządzania gospodarka magazynowa to „działalność przedsiębiorstwa, której celem jest właściwe przechowywanie dóbr materialnych pozwalające zabezpieczyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa”. W tej krótkiej definicji kryje się obszerny zakres sposobów na logistyczne zarządzanie magazynem.

Główny cel gospodarki magazynowej to stworzenie odpowiednich warunków dla stałego zaopatrywania produkcji, komplementacji materiałów do zużycia, a także wysyłki już gotowych wyrobów. Według Z. Dudzińskiego, autora Vademecum gospodarki magazynowej, optymalne zarządzanie magazynem powinno zapewnić największy efekt przy najmniejszych nakładach pracy.

Sprawne zarządzanie gospodarką magazynową - dodatek czy konieczność?

Jednym z filarów przedsiębiorstwa zajmującego się handlem jest sprawnie funkcjonujący łańcuch dostaw. Bez niego firma nie realizuje zamówień na czas, ulega dezorganizacji, a pracownicy nie mogą prawidłowo wykonywać swoich obowiązków. Z kolei na działanie łańcucha dostaw wpływa wykorzystywana w firmie logistyka. Składają się na nią liczne procesy i działania, a jednym z najważniejszych jest właśnie gospodarka magazynowa.

Z powyższej wyliczanki wyłania się najważniejszy dla całego artykułu wniosek: gospodarka magazynowa w firmie prowadzona zgodnie z zasadami logistyki wpływa na wydajne i sprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Prawidłowe magazynowanie oddziałuje na:

 • organizację całej firmy,
 • szybkość dostawy dóbr do odbiorców,
 • kompletowanie i wydawanie zamówień zgodnie z wymaganiami klientów,
 • koszty poniesione na obrót dobrami materialnymi.

Jak zarządzać gospodarką magazynową - zasady logistyki

Terminem, bez którego gospodarka magazynowa nie mogłaby istnieć, jest logistyka. Można ją zdefiniować na kilka sposobów, ale kluczowym założeniem jest zaspokojenie wymogów rynkowych przy minimalnym wkładzie finansowym. Dotyczy to przepływu dóbr materialnych we wszystkich fazach tego procesu - produkcji, dystrybucji czy zakupu.

Logistyką magazynową określa się więc zespół czynności związanych z przepływem towarów przez magazyn. Właściwa gospodarka magazynowa, wykorzystująca zasady logistyki i ekonomii pozwala na:

 • zagospodarowanie magazynu w taki sposób, żeby ilość towaru zapewniała ciągłość produkcji, ale nie generowała nadmiarowych kosztów przechowywania,
 • przyspieszenie przepływu towarów przez magazyn, a także między poszczególnymi sektorami przedsiębiorstwa,
 • identyfikację i uzyskanie oszczędności w zakresie działalności magazynu,
 • bezbłędne kompletowanie zamówień, które usprawni obsługę klientów przedsiębiorstwa,
 • sprawną wysyłkę wyrobów gotowych,
 • stałe koszty utrzymania pracowników.

Gospodarka magazynowa jest więc wieloaspektowym działaniem na korzyść magazynu, pracowników i całej firmy.

Jak sprawić, żeby zarządzanie gospodarką magazynową przebiegało prawidłowo?

Żeby efektywnie prowadzić gospodarkę magazynową i osiągnąć w przedsiębiorstwie wszystkie powyższe korzyści, konieczne jest logistyczne podejście do problemów w trzech obszarach:

 1. Zaopatrzenie - przyjmowanie dóbr materialnych od dostawców, czasowe składowanie i wydawanie ich do produkcji.
 2. Produkcja - rozdysponowanie materiałów do poszczególnych działów produkcji.
 3. Dystrybucja - magazynowanie wyrobów gotowych, kompletowanie ich w zestawy i kierowanie do odbiorców.

Dokładne określenie, jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową, zależy od charakteru działalności. Wraz z profilem przedsiębiorstwa różni się wielkość i typ magazynowanych materiałów (ich wymagania pod względem konserwacji, długości i temperatury przechowywania).

Istnieją jednak uniwersalne zasady, którymi należy się kierować, prowadząc gospodarkę magazynową:

 • utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów,
 • wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań ulepszających organizację pracy,
 • redukcja kosztów transportu,
 • wykorzystanie jak największej pojemności składowej, czyli przeznaczonej na magazynowanie towarów i materiałów,
 • realizowanie prawidłowo skompletowanych zamówień na czas, bezbłędne dostawy i prawidłowo wystawione faktury,
 • dobre wykorzystanie przestrzeni magazynowej - podział magazynu na strefy,
 • zaawansowana infrastruktura magazynowa: urządzenia techniki obliczeniowej, urządzenia do pakowania, oprogramowanie, środki transportu wewnętrznego (nowoczesne wózki widłowe itp.).

Wykorzystanie przestrzeni magazynowej

Żaden magazyn nie mógłby istnieć, gdyby nie przystosowana do tego przestrzeń użytkowa. Dla gospodarki magazynowej ważne jest odpowiednie wykorzystanie tej przestrzeni, czyli maksymalne zagospodarowanie dostępnego miejsca. Każdy metr kwadratowy to koszty dla przedsiębiorstwa. Jednocześnie zbyt mała powierzchnia to ograniczenie ilości gromadzenia zapasów.

Obecnie infrastruktura magazynowa daje dużo możliwości wykorzystania przestrzeni w magazynie i usprawnienia gospodarki magazynowej. Antresole, podesty robocze i regały wysokiego składowania zwiększają przestrzeń do magazynowania towaru. Jeśli magazyn ma imponującą wielkość, doskonale sprawdzą się regały jezdne i przesuwne.

Przestrzeń magazynowa służy nie tylko do składowania materiałów, ale także ich przemieszczania. Służą do tego środki transportu wewnętrznego, takie jak wózki widłowe i dostosowane do nich palety. Planując wyposażenie powierzchni w magazynie, nie można więc zapomnieć o prawidłowym rozplanowaniu dróg transportowych.

Nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu gospodarką magazynową

Środki techniczne do obsługi i przechowywania towarów w magazynie wykorzystują dziś coraz więcej osiągnięć technologii. Nowoczesne rozwiązania w zakresie magazynowania można zastosować na większą skalę, wykorzystując informatyczne systemy zarządzania magazynem. Jednym ze sposobów na zautomatyzowanie procesów przebiegających w magazynie jest wdrożenie automatów vendingowych.

Automaty do magazynu służą do dystrybucji takich elementów jak:

 • środki ochrony indywidualnej (maski, ochraniacze, nauszniki, hełmy, liny, okulary itd.),
 • odzież robocza,
 • narzędzia (tzw. inteligentna narzędziownia),
 • materiały eksploatacyjne.

Automaty dają pełną kontrolą nad gospodarką magazynową w bardzo prosty sposób: wszelkie dane o produktach i ich kategoriach, stanach magazynowych czy zapotrzebowaniu na wydawany towar są zapisywane we współpracującej z automatami aplikacji. Oprogramowanie pozwala również na konfigurowanie dostępu poszczególnych pracowników do konkretnych dóbr, przyspieszenie przepływu towarów, a także automatyczną ewidencję.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie gospodarką magazynową otrzymują natychmiast wygenerowane raporty i mogą z łatwością nadzorować zużycie artykułów w firmach produkcyjnych. Dzięki temu lepiej planują przyszłe wydatki i asortyment.

Jak pokazują przykłady case study z magazynów, które stawiają na nowoczesną gospodarkę magazynową, automaty do składowania produktów BHP i narzędzi pozwalają na obniżenie wydatków związanych z zaopatrzeniem, stały dostęp do towarów i lepsze zagospodarowanie przestrzeni magazynu.

Materiały źródłowe:

Encyklopedia Zarządzania. Gospodarka Magazynowa

https://mfiles.pl/pl/index.php/Gospodarka_magazynowa 

FAQ:

Czym jest gospodarka magazynowa? 

W przedsiębiorstwie magazyn jest miejscem gromadzenia zasobów i składowania dóbr czasowo niewykorzystanych. Gospodarka magazynowa pozwala na logistyczne zarządzanie procesami związanymi z tymi dobrami.

Co jest celem gospodarki magazynowej? 

Celem logistycznego zarządzania magazynem jest usprawnienie łańcucha dostaw przy jak najniższych nakładach finansowych, co wpłynie z korzyścią na funkcjonowanie nie tylko magazynu, ale całego przedsiębiorstwa.

Czy jest możliwe uzyskanie oszczędności dzięki odpowiedniej gospodarce magazynowej?

Tak - na przykład dzięki nowoczesnym automatom wydającym do magazynów, które pozwalają na ograniczenie wydatków na dystrybucję dóbr materialnych pracownikom aż o 50%.

 

Produkt dodany do porównania.