Jak działają automaty vendingowe ASD Systems?

Automaty vendingowe ASD Systems są w pełni zautomatyzowane i działają w oparciu o nasze autorskie oprogramowanie IDS z dedykowaną aplikacją. Różne modele automatów ASD Systems są przystosowane do wydawania produktów o określonych gabarytach oraz są wyposażone w odmienne funkcjonalności, choć te kluczowe dostępne są w każdym modelu z oferty.

Za pomocą automatów vendingowych ASD Systems można dystrybuować takie produkty jak sprzęt, narzędzia, akcesoria, materiały pomocnicze i eksploatacyjne, artykuły BHP, środki ochrony osobistej czy produkty biurowe. Ogółem – wszystkie te produkty, które są potrzebne w firmie, a które generują koszty i powinny być objęte bieżącym monitoringiem.

Automat vendingowy – jak działa, jak z niego skorzystać?

To proste, wystarczy:

 1. Zbliżyć kartę lub skorzystać z innego rozwiązania identyfikującego.
 2. Wybrać potrzebny produkt.
 3. Ewentualnie wskazać od razu centrum kosztowe (np. dział, projekt).
 4. Odebrać potrzebny artykuł.
 5. W przypadku pomyłki – od razu zwrócić produkt i pobrać właściwy.

Jak wygląda zarządzanie automatami vendingowymi ADS Systems?

Do zarządzania automatem lub nawet całym systemem automatów vendingowych w przedsiębiorstwie wystarczy jedna osoba wyposażona w dowolne urządzenie z dostępem do internetu. Oprogramowanie IDS zapewnia sprawną komunikację pomiędzy automatami a serwerem i umożliwia pełne zarządzanie danymi.

Jak uzupełnić automat vendingowy ASD Systems?

Przede wszystkim osoba zarządzająca automatami vendingowymi ma stały dostęp do stanów magazynowych (rodzaju i liczby produktów w automacie), które przesyłane są w czasie rzeczywistym. Dodatkowo zarządzający może ustawić maksymalne i minimalne liczby konkretnych produktów oraz powiadomienia, dzięki którym będzie mógł uzupełnić artykuły na wyczerpaniu.

Standardowo automaty vendingowe ASD Systems można uzupełnić na trzy sposoby: poprzez otwarte drzwi automatu, klapki w drzwiach lub z wykorzystaniem systemu skanowania bębna. Podgląd siatki bębna automatu przyspiesza i ułatwia załadunek maszyny.

Jakie dane są dostępne w aplikacji do automatu ASD Systems?

 • Stany magazynowe produktów podawane w czasie rzeczywistym – bez czasochłonnego przeliczania i poszukiwania artykułów. Informacje w aplikacji są bezbłędne i ułatwiają bieżące zarządzanie gospodarką magazynową. Wszystkie rekordy można filtrować pod różnymi względami, aby uzyskać konkretną informację.
 • Profile użytkowników – zarządzający systemem może zdefiniować grupy pracowników, przypisać je do poszczególnych centrów kosztowych, nadać dostęp do produktów oraz ustalić limity ich pobrań – wszystkie dane o pracownikach są dostępne w aplikacji.
 • Różnego rodzaju raporty – osoba zarządzająca automatami może tworzyć niemal dowolne zestawienia oraz definiować zadania, które umożliwią ich automatyczną wysyłkę do poszczególnych działów lub osób.
 • Etykiety produktów – przypadku automatów vendingowych w wersji „pro” zarządzający może też nadać produktom informacje o użyteczności, sposobie wykorzystania czy dacie „przydatności”.

W jaki sposób automaty vendingowe usprawniają pracę?

 • Zmniejszają potrzebną powierzchnię magazynową.
 • Odejmują sporo pracy osobom odpowiedzialnym za zaopatrzenie i dystrybucję. Pracę kilku osób wykonuje jeden człowiek i system maszyn.
 • Prowadzą automatyczną ewidencję, która w tradycyjnej wersji wymaga dużo pracy i czasu, a może prowadzić do licznych pomyłek.
 • Umożliwiają szybki dostęp do danych i użytecznych zestawień oraz przesyłanie ich do poszczególnych działów (finansów, controllingu, księgowości).
 • Ułatwiają i przyspieszają firmowe rozliczenia.
 • Nie chorują i nie zgłaszają urlopów, pracują całodobowo.

W jaki sposób automaty vendingowe generują oszczędności?

Obliczyliśmy, że automaty vendingowe przyczyniają się w firmie do oszczędności na poziomie 50% na zakup i dystrybucję produktów dla pracowników. W jaki sposób?

 • Całodobowy dostęp, bez koniecznej obecności osoby odpowiedzialnej za wydawanie produktów. A to eliminacja kosztownych przestojów i opóźnień, a wręcz zwiększenie wydajności pracy.
 • Możliwość ograniczenia zapasów magazynowych do niezbędnego minimum. Realizowane zamówienia mogą być mniejsze i dotyczyć wyłącznie brakujących produktów.
 • Dostęp pracowników do produktów wyłącznie niezbędnych ze względu na wykonywaną pracę, a więc eliminacja nieautoryzowanych pobrań i niewłaściwego wykorzystywania produktów.
 • Czasowy limit pobrań artykułów dla pracowników, który przekłada się na korzystanie z produktów odpowiedzialnie i przez odpowiednio długi czas.
 • Brak pomyłek, uproszczenie zaopatrzenia, stały wgląd do ewidencji produktów i informacji o pracownikach oraz ich opinii, czyli świadoma polityka magazynowa, która pozwala zamawiać produkty wyłącznie dobrej jakości.

Kiedy zainwestować w automat vendingowy, czy warto?

W automat vendingowy warto zainwestować już wtedy, gdy zatrudnionych jest kilkudziesięciu pracowników. W większych przedsiębiorstwach dobrze jest zastanowić się nad systemem automatów, tak aby każdy miał swobodny dostęp do urządzeń z produktami (np. w pobliżu wejść na hale czy do sektorów).

Inwestycja w zakup automatów vendingowych zwraca się błyskawicznie. Automatyzacja procesów magazynowych to możliwość niemal bezobsługowej, a jednocześnie w pełni efektywnej polityki magazynowej, która dba o firmowe środki!

Produkt dodany do porównania.