Produkty vendingowe: środki ochrony osobistej

Dostępność środków ochrony osobistej jest kluczowa z punktu widzenia zdrowia i życia pracowników przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. Styczność z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i drobnoustrojami, obecność w powietrzu szkodliwych pyłów czy drażniących drogi oddechowe oparów wymaga odpowiednich zabezpieczeń, które pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym. W automacie vendingowym ASD Systems umieścić można różnego rodzaju maseczki, przyłbice czy rękawice ochronne – zarówno jednorazowe, jak i wielokrotnego użytku.

Maseczkomat w firmie  nie tylko podczas epidemii

Automat vendingowy ASD Systems może przetransformować się w maseczkomat dla wszystkich pracowników firmy, co jest szczególnie istotne w czasie epidemii. Także w szczycie sezonu infekcyjnego (jesienią, zimą) takie rozwiązanie doskonale zda egzamin – ochroni zdrowie pracowników i umożliwi im bezpieczną pracę, a pracodawcę ocali przed lawiną zwolnień lekarskich. Na automacie vendingowym ASD Systems zamontować można także dyspenser ze środkiem do dezynfekcji, co będzie pomocne w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii w biurze czy w zakładzie pracy.

Korzyści automatyzacji zaopatrzenia pracowników w środki ochrony osobistej

 Korzyści z inwestycji w automaty vendingowe ze środkami ochrony osobistej odnoszą wszyscy pracownicy firmy. Całodobowy, nieograniczony obecnością osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie dostęp do maseczek i innych środków ochronnych wpływa bezpośrednio na komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa zatrudnionych. Z kolei dzięki funkcjonalnemu oprogramowaniu automatów vendingowych administratorzy systemu mają dostęp do wszystkich potrzebnych informacji o stanach magazynowych i mogą skutecznie realizować politykę zamówień w firmie.

Produkty vendingowe: artykuły BHP

W ASD Systems jesteśmy przekonani, że wszystko to, co w firmie generuje koszty, powinno być pod kontrolą. Dotyczy to także (a może zwłaszcza?) zaopatrzenia BHP – wszystkich tych artykułów, które dbają o bezpieczną i komfortową pracę, a które nie zawsze są używane zgodnie z przeznaczeniem. Nasze automaty vendingowe – szafy wydające artykuły BHP ­– można niemal dowolnie konfigurować, zmieniając wymiary poszczególnych komórek produktowych. Dzięki temu w automacie zmieszczą się produkty o różnych gabarytach, np.:

 • odzież robocza,
 • okulary ochronne,
 • ochraniacze (na łokcie, kolana),
 • kaski i hełmy,
 • nauszniki, zatyczki do uszu,
 • maski przeciwpyłowe,
 • kombinezony ochronne,
 • szelki, liny, uprzęże,
 • i wiele innych.

Korzyści automatyzacji wydawania artykułów BHP pracownikom

I w tym przypadku stały, całodobowy dostęp do artykułów BHP ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jednak to, jakich artykułów używa konkretny pracownik, powinno wynikać bezpośrednio z rodzaju wykonywanej pracy czy zajmowanego stanowiska. Zarządzający systemem automatów vendingowych ASD Systems może przypisać konkretne produkty poszczególnym grupom pracowników, a także określić limit pobrań przypadający na jedną osobę w danym czasie. W ten sposób pracownicy korzystają wyłącznie z niezbędnych do wykonywania swojej pracy produktów i używają ich odpowiednio długo. Obliczyliśmy, że takie rozwiązanie może zmniejszyć wydatki firmy na produkty BHP nawet o 50%.  

Produkty vendingowe: narzędzia i sprzęt

Organizacja zaopatrzenia pracowników w narzędzia i potrzebny sprzęt to często praca syzyfowa. Z jednej strony bez niezbędnego sprzętu nie da się efektywnie pracować i stany magazynowe muszą być nieustannie uzupełniane. Z drugiej strony każdy zarządzający zaopatrzeniem doskonale wie, jak wiele narzędzi potrafi po prostu znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. Kontrola procesu dyspozycji narzędziami, którą umożliwiają automaty ASD Systems, zwiększa w pracownikach odpowiedzialność za powierzony sprzęt, czego skutkiem są ogromne oszczędności dla firmy.

Urządzenia wydające narzędzia ASD Systems imponują ładownością, dlatego tak dobrze spisują się w przypadku produktów większych rozmiarów. Wszystko za sprawą możliwości zastosowania różnego rodzaju uzwojenia sprężyn w kilku konfiguracjach ich skoku. Na każdej z kilku półek automatu montowane są sprężyny, które w przypadku większych produktów można łączyć. Każdorazowo pojemność automatu wydającego można szybko dostosować do aktualnych potrzeb.

Korzyści automatyzacji zaopatrzenia pracowników w narzędzia i sprzęt

Automaty vendingowe na narzędzia umożliwiają stały dostęp do sprzętu – niezależnie od pory dnia czy nocy, a więc od zmiany pracowników. To kluczowe, by zapewnić ciągłość procesów produkcyjnych i skuteczną pracę. Dzięki funkcji „inteligentnej narzędziowni” pracownicy mają także realny wpływ na jakość i funkcjonalność narzędzi, z których na co dzień korzystają. Dzięki specjalnym etykietom mogą od razu zapoznać się z datą przydatności danego produktu oraz stopniem jego użyteczności. Narzędzia zużyte czy omyłkowo wybrane pracownicy mogą zwracać bezpośrednio do automatu, dołączając swoje uwagi w stosunku do jakości produktów.  

Także w tym przypadku administratorzy mogą pogrupować pracowników i nadać im dostęp tylko do koniecznych z punktu widzenia ich pracy sprzętów oraz określić limit pobrań produktów. Warto także skorzystać z funkcji przypisania centrów kosztowych. W ten sposobów każdy pracownik będzie określał miejsce powstawania kosztu już podczas podbierania narzędzi. Dzięki temu administrator systemu będzie mógł w prosty sposób rozliczyć poszczególne działy firmy i przekazać pełne, bezbłędne dane do zarządzających finansami czy księgowością.

Produkty vendingowe: artykuły biurowe i eksploatacyjne

W automacie vendingowym mogą być wydawane także wszelkie artykuły biurowe i eksploatacyjne. Niewielkich produktów w automacie zmieści się mnóstwo, co skutecznie zmniejszy powierzchnię potrzebną na ich składowanie w biurze. Dzięki samoobsłudze automatów z artykułami biurowymi pracownicy oszczędzają także czas swój i innych. Wystarczy wybrać konkretny artykuł, zbliżyć kartę, odebrać produkt i wrócić do pracy.

Korzyści automatów vendingowych niezależnie od typu wydawanych produktów:

 • stały dostęp do potrzebnych artykułów, narzędzi i środków ochrony dla pracowników, czyli efektywna i bezpieczna praca;
 • personalizacja dostępu i limitu pobrań w zależności od stanowiska, czyli oszczędność kosztów;
 • intuicyjna i szybka samoobsługa, czyli oszczędność czasu;
 • możliwość wygenerowania dowolnego raportu i filtrowania rekordów, a więc kontrola polityki zamówień i porządek „w papierach”;
 • możliwość przypisania pracowników do centrów kosztowych, a więc ułatwione rozliczenia;
 • skuteczna polityka informacyjna – każdy dział może szybko i prosto otrzymać niezbędne dane i wyliczenia;
 • niższe koszty zatrudnienia – do administrowania całym systemem wystarczy jedna osoba;
 • mniejsza powierzchnia magazynowa dzięki dużej ładowności automatów.  

FAQ:

Jakie produkty obsługują automaty vendingowe?

Produkty różne – od środków ochrony osobistej przez produkty BHP i narzędzia po artykuły biurowe i eksploatacyjne. Komory automatów ASD Systems można konfigurować w zależności od gabarytów produktów.

Jak obsługuje się automaty wydające narzędzia i sprzęt?

Obsługa automatów vendingowych ASD Systems jest intuicyjna. Wystarczy wybrać konkretny produkt, ewentualnie zaznaczyć właściwe centrum kosztowe, zbliżyć kartę i odebrać artykuł.

Ile kosztują automaty vendingowe?

Koszt automatów vendingowych zależy od wielu zmiennych. Najlepiej rozważyć tę kwestię w kontekście pojedynczej komórki na produkty – to koszt kilkudziesięciu złotych.

Produkt dodany do porównania.