Automatyzacja procesów magazynowych to naturalna konsekwencja postępującej transformacji cyfrowej. Jej celem jest większa wydajność firmy, bezpieczeństwo pracowników i obniżenie kosztów pracy. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na nowoczesne rozwiązania, które usprawniają procesy logistyczne. Wyjaśniamy więc, co i jak można zautomatyzować.

Automatyzacja procesów logistycznych - magazyn 4.0

W tzw. czwartej rewolucji przemysłowej główną rolę gra integracja maszyn z internetem i technologiami informacyjnymi. W naszej branży również wyraźnie widać wpływ cyfryzacji, co odzwierciedlają takie określenia jak logistyka 4.0 czy magazyn 4.0. Żeby pozostać nie tylko efektywnym, ale także konkurencyjnym na współczesnym rynku, automatyzacja procesów magazynowych (w tym logistycznych) jest dziś koniecznością.

Automatyzacja magazynu może być wprowadzona w każdym momencie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przemawia za nią zwrot z inwestycji, który następuje już po kilku latach od wdrożenia istotnych zmian w logistyce gospodarki magazynowej. Automatyzacja procesów magazynowych obejmuje składowanie, przygotowanie i wysyłkę towarów, jednak nie trzeba od razu wprowadzać zmiany we wszystkich obszarach. Można płynnie przejść do lepszej, nowoczesnej wersji magazynu.

Automatyzacja procesów magazynowych

Procesy magazynowe, które można zautomatyzować to przede wszystkim:

 • składowanie, transport i rozmieszczanie towaru,
 • kompletowanie, pakowanie i realizacja zamówień,
 • kontrola stanu i zapotrzebowania na poszczególne materiały.

Wszystkimi tymi procesami zarówno w analogowej, jak i cyfrowej wersji magazynu kieruje logistyka, która może zostać zautomatyzowana.

Magazyn automatyczny: obsługa ładunków

Do obszarów, które mogą zostać zautomatyzowane w magazynie, należy manipulowanie towarami, czyli ich rozładunek, układanie i przenoszenie. Główną rolę grają w tym procesie automatyczne układnice - urządzenia, które umieszczają i zdejmują towar z instalacji regałowych (palet, kontenerów, pojemników i innych). Poruszają się po szynach na posadzce, skąd układają lub pobierają ładunki w określonej lokalizacji.

„Mózgiem” układnicy jest mikroprocesor, dzięki któremu może być odpowiednio zaprogramowana. Poszczególne urządzenia różnią się między sobą czasem cyklu obsługi ładunku (np. zdjęcia go z regału), dopuszczalnym obciążeniem i wymiarami ładunków, długością wideł teleskopowych, głębokością obsługiwanych regałów oraz typem mechanizmu (chwytak, widły, przenośnik).

Najlepsze efekty i wysoki poziom automatyzacji osiągamy, gdy na jeden korytarz międzyregałowy przeznaczymy jedną układnicę. Dodatkowo magazyn powinien być wyposażony w inne systemy transportowe, takie jak przenośniki (które umożliwiają transport ładunków nawet między piętrami magazynu oraz rozładunek i załadunek samochodów ciężarowych), szynowe systemy podwieszane czy wózki wahadłowe. 

Magazyn automatyczny: kontrola jakości towaru

Automatyzacja procesów w magazynie obejmuje także sprawdzanie jakości poszczególnych ładunków. Jeśli w strefie przyjść znajdują się stanowiska zintegrowane z podnośnikami, kontrola stanu, rozmiaru i wagi towaru może odbyć się automatycznie.

Magazyn automatyczny: kompletowanie zamówień

Automatyczne przygotowanie towaru do wysyłki polega na owijaniu i etykietowaniu palet przed ich przetransportowaniem. Ręczną pracę operatorów można zastąpić instalacją manipulatorów, które znacznie lepiej niż człowiek poradzą sobie z ciężkimi i dużymi ładunkami.

Systemy informatyczne - automatyzacja i kontrola procesu wydawania sprzętu

Systemy zarządzania magazynem to nowoczesne aplikacje, bez których automatyzacja procesów magazynowych byłaby niemożliwa. Jednym z rozwiązań przeznaczonych dla przestrzeni magazynowych są programy do wydawania zasobów pracownikom. Przykładem systemu informatycznego jest oprogramowanie IDS, obsługujące nowoczesne automaty wydające do magazynu.

Automatyczny system wydawania sprzętu pracownikom wymaga minimum obsługi, a zapewnia pełną ewidencję przepływu towarów pobieranych przez operatorów do codziennej pracy w magazynie - narzędzi, środków ochrony indywidualnej, produktów BHP czy materiałów eksploatacyjnych.

Systemy informatyczne do zarządzania magazynem mogą kontrolować wszystkie procesy logistyczne. Zmiana wydajności jest zauważalna zwłaszcza wtedy, gdy operatorzy obsługują bardzo zróżnicowane przesyłki od wielu nadawców i kierowane do wielu odbiorców. Swobodny, ale bezpieczny przepływ informacji pozwala na kontrolowanie wszystkich operacji w czasie rzeczywistym i zapobiega przestojom w pracy.

Automatyzacja organizacji pracy w magazynie

Magazyny mogą funkcjonować dzięki pracownikom. Usprawnienie ich pracy wpłynie więc na zwiększenie wydajności, bezpieczeństwa i precyzji przy realizacji zamówień. Służą do tego automatyczne systemy zarządzania magazynem, które dostarczają informacji na temat efektywności pracowników i przebiegu procesów magazynowych. Dzięki temu wiadomo, co wymaga poprawy i jakie procesy zajmują operatorom najwięcej czasu.

Automatyzacja organizacji pracy magazynu to także kontrola stanu, przepływu i zapotrzebowania na towary. Systemy informatyczne weryfikują charakterystykę, miejsce składowania i ilość zapasów. Łańcuch dostaw może więc być na bieżąco usprawniany, a wszelkie błędy eliminowane.

Korzyści z automatyzacji magazynu

Automatyzacja procesów magazynowych wiąże się z inwestycją kapitału, ale możliwości dla przedsiębiorstwa, sprawiają, że jest to inwestycja w stu procentach opłacalna i długofalowa. Wdrożenie automatyzacji w procesach magazynowych to następujące korzyści:

 • Zastąpienie wózków widłowych automatycznymi układnicami pozwala na obsłużenie większej liczby ładunków w tym samym czasie.
 • Automatyzacja procesów magazynowych to lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej. Układnice mogą obsługiwać instalacje wysokiego składowania, które znacznie zwiększają ilość miejsca na ładunki. Wózki widłowe nie mogą natomiast manipulować towarami w bardzo wysokich halach i nie pozwalają na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej.
 • Maszyny wspierające powtarzalną, monotonną, a jednocześnie wymagającą pracę ludzi ograniczają błędy przy realizacji zamówień. Automatyzacji towarzyszy więc wzrost zadowolenia klientów, a w konsekwencji liczby zamówień.
 • Maszyny działają według zadanych im parametrów, osiągając wysokie wskaźniki wydajności pracy.
 • Szybka realizacja zamówienia to intensywny przepływ jednostek ładunkowych przez magazyn i większa efektywność całego przedsiębiorstwa.
 • Wykonywanie najcięższych prac przez automatyczne systemy maszyn zwiększa bezpieczeństwo pracowników magazynu.
 • Automatyzacja procesów magazynowych wspiera koncepcję „towar do człowieka”, a nie „człowiek do towaru”, dzięki czemu znacznie zmniejsza koszty pracy - zwłaszcza jeśli operatorzy pracowali wcześniej w uciążliwych warunkach.
 • Automatyzacja nie eliminuje, lecz wspiera pracę ludzi. Pracownicy magazynu będą potrzebni do takich zadań jak konserwacja, naprawa czy zarządzanie maszynami.

Wszystkie zalety automatyzacji w logistyce magazynowej prowadzą do jednej najważniejszej korzyści: oszczędność nakładów finansowych. Magazyn 4.0 to znaczne zwiększenie wydajności i maksymalne wykorzystanie potencjału.

FAQ:

Które procesy magazynowe można zautomatyzować?

Inwestycja w automatyzację magazynu to usprawnienie licznych procesów logistycznych, m.in. organizacji pracy operatorów magazynu, transportu towarów, kompletowania i realizacji zamówień czy kontroli stanu zasobów magazynu.

Jakie korzyści niesie automatyzacja procesów magazynowych?

Magazyn 4.0 pozwala na poszerzenie skali działania przedsiębiorstwa, bo zwiększa jego wydajność i zyski dzięki automatyzacji. Przestrzeń magazynu jest maksymalnie wykorzystana, bezpieczeństwo pracowników zwiększone a zamówienia realizowane szybko i bezbłędnie. To wszystko przynosi zyski dla całego przedsiębiorstwa.

Jak automatyzacja procesów logistycznych wpływa na pracowników?

Wzrost automatycznych rozwiązań zwiększa bezpieczeństwo pracowników magazynu dzięki koncepcji „towar do człowieka”. Wprowadza również zapotrzebowanie na osoby odpowiedzialne za konserwację, naprawy i zarządzanie maszynami oraz programujące i obsługujące systemy automatyczne.

Produkt dodany do porównania.